Het jaarlijkse geraniumfeest in mei gaat door alle ontwikkelingen inzake het Coronavirus NIET door. 

Aanvullende gegevens