De leden van de coördinatiegroep komen in 2019, 4 maal bijeen om een scala aan onderwerpen te bespreken, die belangrijk zijn voor Zuidwijk. Deze groep bestaat uit het voltallige bestuur en een afvaardiging vanuit alle buurt- en werkgroepen die actief zijn bij de bewonersorganisatie.

Vergaderdata coördinatiegroep in 2019
Dinsdag: 19 februari, 30 april, 9 juli en 19 november.      

Alle bijeenkomsten worden gehouden bij de bewonersorganisatie Zuidwijk, Vaerhorst 22a, 3085 HT Rotterdam en beginnen om 19.30 uur.

Aanvullende gegevens