Een van de aangeboden diensten van de Bewonersorganisatie Zuidwijk is de wijkwinkel. In een jaar komen zo rond de 600 bewoners met hun grote en/of kleine vragen naar de winkel en we kunnen wel zeggen dat de meeste mensen uit de wijk de weg inmiddels wel weten. Om de "winkel" zo laagdrempelig mogelijk te houden, wordt niet op afspraak gewerkt. Bewoners kunnen zo binnenlopen tijdens de spreekuren die, behalve op vrijdag, dagelijks gehouden worden. U vindt de winkel in de ruimte van de BOZ: Vaerhorst 22a, 3085 HT Rotterdam.

Voorbeelden van hulp zijn:

  • invullen van formulieren,
  • het aanvragen van kwijtscheldingen van aanslagen van gemeentelijke belastingen,
  • betalingsregelingen treffen tussen bewoner en instantie waar een achterstand is ontstaan of een terugbetaling wordt gevraagd,
  • informatie inwinnen over bepaalde zaken waar een bewoner mee zit,
  • het lezen en uitleggen van brieven,
  • het aanvragen van huurtoeslag, kindertoeslag en zorgtoeslag,
  • contact tussen diverse instanties en bewoner zoals oa. SoZaWe, Eneco,  enz.,
  • het schriftelijk melden van klachten over woning en/of overlastgevende buren aan Vestia.
  • uw administratie op orde brengen.
  • budgetteren, samen bekijken hoe u de maand door kunt komen.

Er wordt geprobeerd de bewoner zo goed mogelijk te helpen en als het in de wijkwinkel niet opgelost kan worden, dan wordt de bewoner doorverwezen naar de persoon of instantie waar hij of zij wel geholpen kan worden. Kortom, een probleem of een vraag kan zo gek niet zijn of er wordt geprobeerd een oplossing voor te vinden. Al onze diensten zijn gratis, en worden door een groep enthousiaste vrijwilligers gedaan.

 

Openingstijden wijkwinkel.. 
Maandag van 13.00 - 15.00 uur.
Dinsdag en donderdag van 10.00 -12.00 uur en van 13.00 -15.00 uur.
Woensdag van 10.00 - 13.00 uur
Vrijdag gesloten.

Aanvullende gegevens